Hälsokontroll via blodprov

Stockholm: Om du har sjukdomssymtom bör en hälsokontroll ske på en hälsocentral. Vill du däremot göra en kontroll för att följa utvecklingen eller skapa dig extra trygghet är det blodprov utan remiss som ska väljas. Vad är skillnaden och när ska de olika valen väljas?

Hälsokontroll via hälsocentral

I Stockholm finns både privata hälsocentraler och de som drivs inom landstingets regi. Som vuxen har man rätten att välja vilken hälsocentral man vill vara skriven på och det är därmed denna man ska kontakta vid behov av vård. När du söker vård kommer en läkare att bedöma ditt hälsotillstånd och utifrån det avgöra vilka kontroller och blodprover som ska genomföras. Fördelen är att dessa besök är billiga och med frikort helt gratis. Dessutom väljs exakt rätt prover utifrån vad läkaren bedömer är lämpligt. Däremot kan man själv inte välja vad som ska ingå i den typen av undersökning.

Hälsokontroll med blodprov

Det andra alternativet är att ta prover genom sitt blod. I Stockholm finns ett tiotal aktörer som erbjuder detta alternativ. Du väljer själv vilka blodprov som ska tas utifrån vilka värden du är intresserad av. Det kan exempelvis handla om att kolla PSA-värdet eller nivån av järn.

Blodproven beställs online och i samband med beställning anger man även hos vilken samarbetande vårdcentral som blodprovet ska genomföras. De får remiss från analysföretaget och därmed kan man välja fritt var och när provet ska ske.
Fördelen är just valfriheten. Nackdelen är att inte en komplett hälsokontroll sker eftersom man enbart kan mäta vissa värden via blodanalys. För en bredare undersökning behöver även läkare träffas då man går igenom hälsotillstånd, eventuella krämpor, träning osv.

Komplett hälsokontroll – Friskhetsintyg

Ännu ett alternativ är att göra hälsokontroller hos privata vårdmottagningar. Dessa innefattas inte av den allmänna vården och har därmed inte subventionerade priser.

Vid exempelvis adoption behöver en hälsokontroll genomföras som bevisar att man har de fysiska förutsättningarna som behövs för att ta emot ett barn och se så man även har goda chanser att få leva vidare med barnet hela uppväxten. Många gånger är det då landet man ska adoptera från som har specifika krav som måste vara uppfyllda av adoptionsföräldrarna.

Det som främst avgör var i Stockholm du ska gå för att göra en hälsokontroll är alltså ditt allmänna hälsotillstånd, hur noggrann screening du behöver göra och hur säker du är på vilka prover du behöver ta. Vet du själv var du har dina kroppsliga svagheter kan du själv göra beställning på provtagning av just detta men mår du dåligt utan att veta varför så är nog det säkraste att gå till en legitimerad läkare på hälsocentral, privat eller offentlig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *