Hembesök av läkare

Om köerna till vården är allt för långa är hembesök av läkare ett alternativ att överväga.

Varför hembesök av läkare?

Ibland har patienten svårt att lämna hemmet och då passar ett hembesök extra bra. Vid hembesöket ges medicinska bedömningar och viss behandling hemma hos patienten. Läkaren kan hjälpa till med nästan samma sjukdomar och skador som en läkare kan göra hos en vårdcentral eller närakut. Dessutom kan läkaren ge patienten en nyanserad bedömning om denne har ett behov av en annan typ av vård. Bär patienten på smitta som lätt kan sprida sig i offentliga miljöer är hembesök ett riktigt bra alternativ för att begränsa smittorisken och öka tryggheten.

Vem har rätt till vård?

Alla som har ett medicinskt behov har rätt till hembesök av läkare. Vård som ges i hemmet och går via vårdcentralen eller hemsjukvården är kostnadsfri för den som är inskriven i det som kallas basal hemsjukvård. I första hand prioriteras barnfamiljer, äldre och funktionshindrade. Om besvären är mer allvarliga kan även avancerad vård ges i hemmet och är ett alternativ vid sidan om sjukhusen.

Vid hembesök av privatläkare står patienten för vårdkostnaderna själv vilket kan vara relativt höga priser. Fördelar med privatvården och dessa hembesök är vården kan ges mycket snabbare och patienten kan anpassa besöket mer efter sina behov. Det är lätt att boka vården och det blir inget krångel via vårdcentral eller sjukhus, utan vårdpersonalen kan vara på plats när patienten behöver det.

Själva hembesöket

Exempel på vård som kan ges:

  • Byte av kateter
  • Förbandsbyte
  • Mediciner
  • Vaccinationer, provtagning
  • Behandling av allergiska reaktioner, rygg och nackvärk osv.

Sjukvårdspersonalen är:

  • Erfaren
  • Legitimerad
  • Det finns specialister
  • Språkkunniga

Vilken tid kan hembesök göras av läkare?

En läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan göra hembesök på kvällar, nätter och helger om patienten har svårt att ta sig hemifrån. Beroende på vilken hjälp som behövs anpassas den utskickade vårdpersonalen. Ett hembesök är bekvämt och tillgängligt och patienten slipper den stressiga sjukhusmiljön och tryggheten blir sålunda bättre för patienten. Återhämtningsperioden kan därför förhoppningsvis kortas ned. Om fler inte behöver ta sig till sjukhusen eller vårdcentralerna kortas väntetiderna ner, vilka alla vinner på i slutänden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *